Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi

Başlatan KeReM @, 17 Ocak 2021, 00:57:29

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Topic keywords [SEO] veEndüstriyelMeyveSebzeYetiştiricisi
Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi


TANIM

Her tür -çeşit meyve ve sebze yetiştiriciliği için ortamı hazırlayan, bahçe , bağ ve sera tesis eden, fide ve fidan üreten, ekim, dikim, bakım, hasat ve tohum üretme işlerini yapan kişidir.

GÖREVLER

▪ Arazi ve araziye uygun tür ve çeşit seçimi yapar,
▪ Toprak hazırlığı yapar,
▪ Meyve ve sebzelerde bakım işlemlerini yapar,(Sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele)
▪ Örtü altı sistemlerini kurar,
▪ Meyve ve sebze üretim materyalini çoğaltır,
▪ Meyve ve sebzelerde budama yapar,
▪ Meyve türlerini yetiştirir,
▪ Sebze türlerini yetiştirir,
▪ Meyve ve sebze bahçelerinde bitki koruma tedbirlerini uygular,
▪ Hasat ve muhafaza yapar.
▪ Sulama suyunun kalitesini belirler.
▪ Sulama zamanını ve süresini ayarlar.
▪ Meyve fidanlığı ve sebze fideliği kurar,
▪ Bulundukları bölgeye göre arazi ve iklim koşullarını analiz eder

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ İklim değerleri ölçüm cihazları, Bilgisayar ve donanımları
▪ Toprak numunesi alma aletleri, harç malzemeleri,
▪ Köklendirme materyalleri, Bitki Gelişim Düzenleyicileri (BGD)
▪ Tohum, fide ve fidan, Çelik, kalem ve aşı gözü, Bağ ve bodur meyveler için destek malzemeleri ve file, Aşı macunu ve parafin, Fidan üretim alet ve malzemeleri,
▪ Aşı yapma araç ve gereçleri,
▪ Budama alet ve malzemeleri,
▪ Organik ve kimyasal gübreler,
▪ Bitki koruma ilaçları ve malzemeleri
▪ Yağmurlama, damlama sulama,
▪ Toprak altı sulama sistemi ,
▪ Tohum hazırlama makinesi,
▪ Ekim dikim makineleri,
▪ İlaçlama ve gübreleme alet-ekipmanları,
▪ Toprak işleme alet ve makineleri
▪ Toprak tesviye alet ve makineleri
▪ Arazi çevirme (çit) malzemeleri
▪ Çapalama ve boğaz doldurma makineleri,
▪ Sera ve örtü altı malzemeleri,
▪ Bağlarda destek malzemeleri,
▪ Aşılı köklü asma fidanı üretim alet ve malzemeleri
▪ Fidan dikim aletleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiricisi olmak isteyenlerin;
▪ Bitki yetiştirmeye ilgili ve yetenekli,
▪ Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
▪ Açık arazide ve her türlü iklim koşullarında çalışabilecek kadar sağlam ve dayanıklı,
▪ Ekip çalışması yapabilen, sorumluluk sahibi
▪ İş disiplinine sahip, iş güvenliğine dikkat eden,
▪ Sistemli düşünebilen, organizasyon yeteneği yüksek,
▪ İş-işçi güvenliğine karşı duyarlı,
▪ Çevre dostu tarım sistemlerini benimseyen,
▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
▪ Pratik, sabırlı, saygılı, nazik, dikkatli, düzenli, araştırmacı, güler yüzlü
▪ Güncel gelişmeleri ve yetiştiricilikle ilgili yenilikleri takip eden,
▪ Tarım alet ve donanımlarını kullanabilecek yeterlilikte mesleki eğitim almış
kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiricisi genellikle açık arazi, sera, bağ ve bahçe de görev yapar. Çalışma ortamı sıcak, soğuk, çamurlu, tozlu ve nemli olabilir. İşler genel olarak ayakta ve gündüzleri yapılır. Bu mesleği yürütenler işverenler, ziraat mühendisleri, çiftçiler, zirai ilaç, gübre ve tohum bayileri, araştırma enstitüleri, meyve ve sebze komisyoncuları ile iletişimde bulunurlar. Aşı ve budama hasat işleri için mevsimlik çalışma söz konusu olabilir. Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde zirai ilaç kaynaklı zehirlenme, böcek sokması, güneş çarpmaları, düşmeler, makas veya bıçak kesmesi gibi kazalarla karşılaşabilirler.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Tarım Teknolojileri alanı "Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği" dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,
▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstriyel meyve ve sebze yetiştiriciliği dalından mezun olanlar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, belediyelerde, Toprak Mahsulleri Ofisinde, Ziraat Odalarında, Tarımsal amaçlı Kooperatif ve Üretici Birliklerinde, Üniversitelere bağlı üretme çiftliklerinde, meyvecilik işletmelerinde, sebzecilik işletmelerinde, bağcılık işletmelerinde, fide ve fidan üretim firmalarında, üretim seralarında, özel tarım işletmelerinde, zirai ilaç, gübre ve tohum bayilerinde, tarımsal amaçlı ithalat ve ihracat firmalarında ve üniversitelerde iş bulma imkânları vardır. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

▪ Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
▪ Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenler ile yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin 2-3 katı oranında
ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Tarım Teknolojileri alanı "Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği" dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME
-
BENZER MESLEKLER

▪ Ziraat Teknisyeni
▪ Bahçe Ziraatı Teknikeri
▪ Meyve Yetiştiricisi
▪ Sebze Yetiştiricisi
▪ Sera Üreticisi
▪ Aşılama ve Budama teknikeri
▪ Üzüm Üreticisi
▪ Fidan Üreticisi
▪ Fide Üreticisi
▪ Süs Bitkileri Yetiştiricisi

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız... /gazapizm