Askerlikte Rütbe Sıralaması ve Görevleri Nelerdir?

Başlatan KeReM @, 02 Şubat 2021, 22:49:44

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Er: Türk Silahlı kuvvetlerdeki en düşük askerî rütbe. Bu nedenle genellikle rütbesizlik olarak da adlandırılır. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde belirli bir süre (6 Ay)  için silah altında olan askerler er rütbesine sahiptir.

Onbaşı: Onbaşı, Türk Silahlı kuvvetlerde erlikten sonra gelen ilk rütbenin sahibi. Onbaşı, emrine verilen birliğin amiri ve çavuşun yardımcısıdır. Birliğin içinde disiplini korumak, emrinde bulunan personeli savaş için hazırlamak, sevk ve idare etmek, en küçük birlik olan manganın bütün iç hizmetlerini iyi bilmek, bunları astlarına öğretmek, araç ve gereçlerin bakımını yapmak zorundadır.

Çavuş: Türk Silahlı kuvvetlerde erbaşlar sınıfında ikinci yüksek rütbedir. Erleri temsilen kullanılan çavuş rütbesi, onbaşı rütbesininin bir kademe üstüdür. Çavuş, erlerle subay arasındaki ilişkileri düzenler. Ayrıca çavuşlar, bir manganın komutanı da olabilirler. Askeriyede çavuşlar nöbet tutmazlar ancak komutanların emriyle nöbet tutabilirler.

Uzman Onbaşı:
Türk Silahlı kuvvetlerde en az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini onbaşı veya er olarak tamamlamayı müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik erbaş kadrolarında istihdam edilen sözleşmeli personeldir. Manga komutanı, unsur komutanı, tank komutanı gibi kritik görevlerde çalışmaktadırlar.

Uzman çavuş: En az lise veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik görev yerlerinde görev yapan, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenlerle, Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilen sözleşmeli personeldir. Manga komutanı, unsur komutanı, tank komutanı gibi kritik görevlerde çalışmaktadırlar.


Astsubay Astçavuş: Türkiye'de 25 Haziran 2019 tarihli 7179 sayılı kabul edilen Askeralma Kanunu'na göre astsubay astçavuş (yedek astsubay) kavramı tanımlanmıştır.İki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları ile dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan yükümlüleri ifade eder. 12 aylık askerlik hizletlerinin sonunda terhis olurlar.

Atsubay Çavuş: Türk Silahlı Kevvetlerinde Astsubay MYO. larından mezun olan ya da sivil kaynaktan geçiş yapan muvazzaf astsubay personelin en küçük rütbesidir. Astsubay çavuşlar K.K.K.bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak takım astsubayı, tank komutanı, kısım komutanı, unsur komutanı, tim komutanı gibi kritik görevlerde yer alırlar.

Astsubay Kıdemli Çavuş:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Çavuş ile Astsubay Üstçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir.  K.K.K.bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak takım astsubayı, tank komutanı, kısım komutanı, unsur komutanı, tim komutanı gibi kritik görevlerde yer alırlar.

Astsubay Üstçavuş: Astsubaylığa nasbından itibaren Astsubay Çavuş (3 yıl) ve Astsubay Kıdemli Çavuş (3 yıl) rütbelerinde normal bekleme süreleri kadar görev yapan bir Astsubay, mesleğinin 6. yılında Astsubay Üstçavuş rütbesine nasbedilir ve 6 yıl süreyle (mesleğinde 12. yılın sonuna kadar) bu rütbede görev yapar ve sonrasında Astsubay Kıdemli Üstçavuşluğa nasbedilir. K.K.K.bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak takım astsubayı, kol komutanı, tim komutanı, bölük astsubayı gibi önemli görevlerde yer alır.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş :  Astsubaylığa nasbından itibaren mesleğinin 12. yılında Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesine nasbedilir ve 6 yıl süreyle (mesleğinde 18. yılın sonuna kadar) bu rütbede görev yapar ve sonrasında Astsubay Başçavuşluğa nasbedilir. K.K.K.bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak Kol komutanı,bölük astsubayı, tim komutanı gibi önemli görevlerde yer alır.

Astsubay Başçavuş: K.K.K da bulunan muharip birliklerde, Astsubay Başçavuş rütbesinin kadro görevleri Bölük Astsubaylığı, Takım Komutanlığı, Özel takımlarda Takım astsubaylığı ve Karargahlarda idari işler astsubaylığı gibi görevlerdir. Başçavuş rütbesinden sonra Astsubay rütbeleri genel olarak idari faaliyetler de yer almaktadır. Başçavuş rütbesine ulaşan bir astsubay sicil vermek gibi bazı yetkilere sahip olmaktadır.

Astsubay Kıdemli Başçavuş: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en üst astsubay rütbesidir. Astsubay Kıdemli Başçavuşlukta: "Birlik Astsubaylığı, Karakol Komutanlığı, Bölük Astsubaylığı (personel sayısı olarak yüksek bölüklerde)", Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda "Bot Komutanlığı" gibi görevlere atanırlar.

Subay, üst subay ve general rütbelerinin tanımlarınıda ilk fısatta yazacağım.

Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız... /gazapizm