Hint Mitolojisi -Om veya Aum nedir?

...

Başlatan KeReM @, 21 Şubat 2021, 14:59:09

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

21 Şubat 2021, 14:59:09 Son düzenlenme: 23 Şubat 2021, 17:41:50 KeReM @
Om veya Aum nedir?


Yoga yapanlar yada hakkında bilgi sahibi olan bir kişinin ilk karşılaştığı sembol "\" dur. Yoga seanslarında kullanılan ilk mantra "Om" dur.
Om veya Aum şeklinde çeşitli yerlerde karşımıza çıkar. Aslında yazılışı Om'dur fakat O harfi Sanskritçe'de AU sesi olarak söylenir.

Om hecesi pek çok metinde yer alır. Upanishadlar'da Mandukya Upanishad tamamen Om üzerine yazılmıştır.

1. Bütün bu dünya Om hecesinden ibarettir. Onu şöyle açıklarız: Geçmiş, bugün ve gelecek. Herşey sadece Om'dur. Bu üç zaman parçasından fazlası da Om'dur.2. Aynı şekilde, herşey Brahma'dır. Bu Atman denilen öz Brahma'dır. Atman'ın dört yönü vardır.

3. Birinci yön, dıştan kavrayan ve yedi uzuv, on dokuz ağızla büyük nesnelerden zevk sağlayan uyanık yaşam alanındaki Vaişvanara'dır.

4. İkinci yön, içten kavrayan ve yedi uzuv, ondokuz ağızla ince nesnelerden zevk sağlayan uyuyan yaşam alanındaki Taicasa'dır.

5. Uyurken rüya görmeyen, hiçbirşey hissetmeyen kişi, derin uykuda demektir. Üçüncü yön, tatların birleştiği, hazla dolu ve hazdan zevk alan, belirsiz çoklukları kavrayan ve belirli kavrayışların yolunu açan Pracna yaşam alanıdır.

6. Bu, onları bilen,onları içten kontrol eden, onların kaynağı olan, onları başlatan ve çözen Tanrı'dır.

7. Dördüncüsü ne içten ne de dıştan kavranan, ne uyku ne de uyanıklıkla kavranan, ne belirsiz bir kavrama yığını ne de ortak bir kavrama veya kavramama değildir; bilge kişi böyle söyler. O görülmeyen, ilişkisiz, kavranamaz, anlaşılamaz, hayal edilemez, tarif edilemezdir. O bilincin her durumuna uyan kendini kavramış bir özdür. Tüm olgular onda biter. O huzurdur, o mutluluktur, o ikiliksizliktir. Bu Atman'dır ve onu kavramak mümkündür.

8. Atman, Om hecesi tek bir hece olduğunda onunla özdeştir. Om hecesi parçalardan oluştuğunda ise Atman'ın yönleri parçalarla, parçalar yönlerle özdeştir. Om'un parçaları A, U ve M'dir.

9. Alanındaki uyanma durumunda Vaişvanara Om hecesinin ilk parçası A'dır. Çünkü bunların ikisi de her şeyi saran ve bir başlangıcı olandır. Bunu bilen kişi her isteğine kavuşur ve ilk olur.

10. Alanındaki rüyalı uyku durumunda Om hecesinin ikinci parçası U'dur; o yüksek ve arada olandır. Bunu bilen bilgisini yükseltir ve dengede olur. Ailesinde doğup da Brahma'yı bilmeyen olmaz.

11. Alanı derin uyku durumunda Om hecesinin üçüncü parçası M'dir; o diğerlerinin sınırı ve sonudur. Bunu bilen kişi bilgisiyle her şeyi ölçer ve her şeyi içine alır.

12. Om hecesinin parçalanmadan görünümü dördüncüsüdür. Doğaüstü, görüntüsüz, sevecen ve ikincisizdir. Bu Om Atman'ın ta kendisidir. Bunu bilen kişi benliğiyle özüne karışır.

Praşna Upanishad'da şöyle yazar:
*Om hecesi bir destektir;onu bilen huzura, güvene, ölümsüzlüğe ve korkusuzluğa kavuşur.

Katha Upanishad içerisinde bir bölümde şöyle yazar:

1. Bütün Vedaların naklettiği, bütün çileciliklerin gereksinim duyduğu, dinsel öğrencilik yaşanyanlara elzem olan sözcüğü sana açıklıyorum: Bu sözcük Om'dur.

2. Bu hece gerçekten de Brahma'dır!Bu hece gerçekten de en yücedir! Bu heceyi bilenin her isteği yerine gelir!

3. O en iyi dayanaktır. O en yüce dayanaktır. Bu dayanağı bilen, Brahma dünyasında mutlu olur.

\Om sembolü, Brahman'ı temsil eden kutsal hecedir. (Brahman, Hint felsefesi geleneğinde, hem içkin hem de aşkın olan, hem evrende ve hem de kendisinde varolan en yüksek varlığa kendisiyle birleşmenin nihai ve en yüksek hedef olarak addedildiği dünya ruhudur.)
\Hindu geleneğine göre Om hecesi Tanrı'yı simgeler. Om hecesi içten veya sesli tekrarlandığında Tanrı anılır. Om Tanrı'nın görünen ve görünmeyen yüzüdür.
\Pranava olarak bilinir. "Prana" nefes, "van" yayılmaktır. "Yaşamımıza, nefesimize yayılan" demektir.
\Hint mitolojisinde Om hecesi Trimurti'yi (Tanrı üçlemesini) simgeler. Koruyucu Vishnu, yaratıcı Brahma ve yok edici Şiva.
\Om hecesi geçmiş, şimdi ve gelecektir.
\Hinduizm'de her yeni doğan bebek kutsanır ve dilinin üzerine bal ile Om sembolü yazılır. Bu şekilde her hintli hayata bu sembol ile başlar.
\Hinduizm'de günlük hayatta da bu sembol kullanılır. Mektupların başında hatta her cümlenin başında Om sembolü yer alır. Hatta çoğu kişi kolye olarak üzerinde Om sembolünü taşır.
\Om sadece bir kelime veya hece değil din, dil ve ırk ayrımını dahi aşan bir ses ve tınıdır.
\Om hecesinin bütün seslerin özü olduğu söylenir. Tüm sesler bu titreşimden meydana gelmiştir.
\Om hecesi 4 ögeden oluşur. A, U, M ve sessizlik. Om hecesi sessizlikten doğar ve sessizlikte biter.
\Om evrensel bir kelimedir. Farklı dinlerde benzer söylenişleri vardır. Amin, amen gibi.
\Om hindu ayinlerinde dua ve meditasyonların başında ve sonunda söylenir.
\Om zihnin 4 evresini içerir. Uyanıklık, derin uyku, turya çetan (Transandantal evre), maya.
\A bedenin kök bölgesi, U bedenin karın bölgesi, M de kaşların ortası yani üçüncü gözdür.
\Tibet Budizminde "Om mani padme Om" veya Tibet dilinde yazılımı ile "Om mani peme hung", en eski ve bilinen mantradır. Mani mücevher, padme lotus çiçeğidir. Lotus çiçeği içindeki mücevher anlamına gelir. Yedi heceden oluşan bu mantra, Tibet Budizm'inde duyguların, davranışların ifadesidir.
\Om yazılımı basit fakat anlamı karışık bir hecedir. Genelde yoga seanslarının başında ve sonunda 3 kere tekrarlanır.

Yoganın özünde Om, beden, zihin ve ruhu birleştiren ve tüm evreni içeren basit ama anlamlı bir sestir.


Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız... /gazapizm