Hayat Ağacı - Mitoloji

Başlatan KeReM @, 26 Aralık 2020, 23:03:25

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Topic keywords [SEO] AğacıHayat

Türk Mitolojisinde

Yeri göğü birleştiren mitolojik bir ağaçtır. Dört mevsim boyunca yeşil kaldığına ve yeşil kaldığı müddetçe dünyanın var olacağına inanılır. Hayat Ağacı, dünyanın merkezinden göğün yedi kat üzerine kadar uzanan, yer ile gök arasında ruhsal bağlantıyı sağlayan kutsal bir ağaçtır. Kutup Yıldızına ulaştığı kabul edilir. Kutlu bir dağın tepesinden yükselerek cennete ulaştığına inanılır. En önemli özelliklerinden biri meyvesiz oluşudur. Bütün kültürlerde meyveliyken Türkler'de meyvesiz oluşu, ağacın Tanrı ile özleştirilmesindendir. Eşinin, benzerinin olmaması gerektiğine olan inançtandır. Genellikle çift başlı kartal ya da iki büyük kartalla tasvir edilir. Kartal ağacı, ağaç kartalı korur.


Diğer din ve mitolojilerde:

Dünya kültürlerinde kullanılan en eski kutsal ağaç formu hayat ağacıdır. Hayat ağacı ve kuş başlı yaratık betimlemeleri Hitit ve Asur mühürlerinde sıklıkla görülmüştür. - Frigya eserlerinde yaşam ağacı sekiz dallıdır. - Eski Mısır geleneğinde de yaşam ağacı Şamanizm ve Hint tradisyonlarındaki gibi ruhların kuş biçiminde tünedikleri bir ağaçtır. - Çin Mitolojisinde dokuz dallı, dokuz köklü, dokuz göğe ve dokuz kaynağa dokunan bir ağaç olup, ölülerin bulunduğu öte-âlemi de içerir. Meyvesi ölümsüzlük sağlar. - Germen mitolojisi'nde evren ve dokuz dünya, dünya ağacı Yggdrasil'in dalları ve köklerinde yer alır. - Eski İran geleneğinde Haoma (Hom) olarak bilinen ölümsüzlük besininin edinildiği ağaçtır.

İslam'da, Hristiyanlık'ta ve Yahudilik'te

Yahudi, Hıristiyan ve İslam geleneğine göre hayat ağacı cennetin ortasında bitmiş bir ağaç olarak tasvir edilir. Biçiminden ya da türünden bahsedilmez. -Tevrat'ta, Aden'le ilgili sembolizme konu olan iki tür ağaç vardır; biri dört kollu ırmağın aktığı Aden cennetinin ortasındaki yaşam ağacı, diğeri ise hakikat ağacıdır. - Hıristiyan gelenekte yaşam ağacı sembolizmi İncil'in vahiy denilen, Yuhanna'nın Vahyi kısmında görülür. Yuhanna'nın bu vizyonunda yaşam ağacı,12 defa meyve veren, yaprakları ulusların şifa bulmasını sağlayıcı bir ağaç olarak belirtilir (Vahiy, 22/2). - İslam dininde hayat ağacı bazen Tuba ağacı, bazen Sidre ağacı, bazen de cennetteki yasak ağaç formuyla karşımıza çıkar.


Supernatural'da

Suriye'de bulunur. Paralel evren geçitlerindeki yırtığı açmak için meyvesi gereklidir. Sam ve Dean, en kutsal adamın kanını ararken Castiel de meyveyi aramaktaydı. Daha sonra Castiel sığınağa meyvelerle geldi ve onun için koruyucu cinlerle savaşması gerektiğini dile getirdi. Çoğunu öldürüp gerisiyle de pazarlık ettiğini ve kraliçeleriyle evlendiğini belirtti. Tüm gerekliler toplandığında Sam; meyveyi, kanı, Gabriel'ın özünü, Kıyamet Dünyasına yarık açmak için kullandı.

Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız... /gazapizm