Ouroboros (Uroboros) Nedir

Başlatan KeReM @, 21 Şubat 2021, 15:59:06

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Topic keywords [SEO] Ouroboros(Uroboros)
Ouroboros (Uroboros)

Ouroboros, en öz anlamı ile sonsuzluğun sembolize edilmesidir. Bu simge aynı zamanda zamansal döngünün de ifadesidir.Çember (daire) oluşturacak şeklinde kendi kuyruğunu yutan yılan ya da ejderha resmiyle ifade edilen Ouroboros sembolü, genellikle yaşam ve zamanın sürekliliğini temsil eder. Ruhsal düzlemde bilinmeyen ancak varlığı hissedilen bilinçdışının, Simyada ise "Primma Materia" yani evrenin (henüz işlenmemiş) ham maddesidir.Ouroboros Sembolü nedir?
Ouroboros, kendi kuyruğunu yutan yılan ya da ejderha resmiyle sembolleştirilen kavramdır. Etimolojik kökeni Latince uroborus kelimesidir, Türkçe karşılığı "kuyruğunu öldüren" demektir. İlksel birlik ve sürekli döngünün ifadesi olarak yaşamın ve zamanın sürekliliğini, en öz anlamıyla da sonsuzluğu işaret eder.

Antik çağ haritalarda, bilindiği var sayılan coğrafya şekilleri, haritaların merkezinde net olarak belirtilir, merkezden uzaklaştıkça şekiller bulanıklaşır; en dışta kalan yerler ise bilinmeyen'in ifadesi olarak Ouroboros (uroboros) sembolüyle resmedilirdi.

Codex Marcianus'ta "herşey olan bir" olarak tanımlanan Ouroboros'un (uroboros) bilinç öncesi döneme ait; yer ve göğün, maddenin ve ruhun henüz ayrışmadığı, herşeyin içinde yüzdüğü, dişil ve eril unsurların iç içe barındırdığı kaotik bütünlüğü sembolize eder.

Ouroboros'un, düal yapının, tek ve aynı ilkeye işaret ettiğini ve tek kaynaktan olduğunu önemle bildirmekte olduğunu savunan araştırmacılar da vardır.

Yılan ve Ejderha sembollerinin birbirlerinin yerine kullanılmasının yadsınmamamsı gerektiğine dikkat çeken araştırmacılar, Uzakdoğu'da, iki androjen sembol arasında fazla farklılık gözetilmediğini belirterek, "ejderhaların minerallerin düzenine etkimesi Doğu'da önemsenmektedir ve Batı düşüncesinin aksine kutsal bir dosttur." diyorlar.

Ouroboros (Uroboros) sembolü aynı zamanda, matematikte "rekursiyon" denilen paradoksal faktörün de simgesidir. Bir Giritli'nin "Her Giritli yalan söyler" demesi paradoksal ifadedir...

Phoneix, Simurg ya da Anka Kuşu'nun yandıktan sonra küllerinden yeniden doğmasından farklı olarak yılanın kendisini yedikten sonra kendisini doğurmasıdır.
Derlemedir

Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız... /gazapizm