Tüzel Kişi Nedir?

Başlatan KeReM @, 03 Ocak 2021, 02:44:15

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Topic keywords [SEO] NedirTüzelKişiHakkında
hukukta, kendine özgü bir varlığı ya da belirli bir amacı bulunan dernek, ortaklık ya da kurumlara verilen ad.

Toplumsal gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan örgütlenmeler, gerçek kişilerin yanında tüzel kişilerin de doğmasına yol açmıştır. Yasayla ya da yasanın verdiği yetkiye dayanılarak kurulabilen kamu tüzel kişileri, devletin yanı sıra il özel idaresi, belediye ve köy gibi kamu idareleri ile kamu kurumlan ve kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşur.

Bunlar görevleri bakımından kamu otoritelerini temsil ederler. Kaynağını özel hukuktan alan özel tüzel kişiler izledikleri amaç bakımından iki gruba ayrılır. Kazanç paylaşma amacı güden özel tüzel kişiler ortaklık, kazanç paylaşma amacı gütmeyenler ise dernek ya da vakıf tipinde örgütlerdir. Dernekle vakıf arasındaki fark, ilkinin ekonomik amaç gütmeyen kişi topluluğu ötekinin belli bir amaca özgülenmiş mal topluluğu oluşudur.

Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de hak ehliyeti vardır. Dolayısıyla hak edinmeye ve borç üstlenmeye ehildirler. Yasa ve tüzüklerle belirlenmiş zorunlu organları bulunan tüzel kişiler Türk hukuk sisteminde eylem ehliyetine de sahip sayılır. Tüzel kişi organları tüzel kişinin türüne göre değişen karar ve yürütme organlarıdır. Özel tüzel kişiliğin sona ermesi ilgili yasalarda düzenlenmiştir. Kamu tüzel kişileriyse ancak kendilerini kuran düzenleyici işlemle kaldırılabilirler.


kaynak: Ana Britannica

Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız... /gazapizm